ચણાના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (24-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ચણા Chana Price 24-04-2024

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1142થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1213 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1199 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1208 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1234 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1198 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1156થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ચણાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (24-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1168થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1012થી રૂ. 1013 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા.

વીસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા ના બજાર ભાવ (Chana Price 24-04-2024):

તા. 22-04-2024, સોમવારના  બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10901210
ગોંડલ11011266
જામનગર11001210
જૂનાગઢ11801248
જામજોધપુર10501216
જેતપુર11001221
અમરેલી9501217
માણાવદર11001200
બોટાદ11281190
પોરબંદર10401080
ભાવનગર11421214
જસદણ11501213
કાલાવડ11001199
ધોરાજી7001166
રાજુલા6501205
ઉપલેટા10501160
કોડીનાર10001203
મહુવા10001208
હળવદ11011192
સાવરકુંડલા10701234
તળાજા7001216
વાંકાનેર10901200
લાલપુર10751131
જામખંભાળિયા10501185
ધ્રોલ10701200
ભેંસાણ10001198
ધારી11561191
પાલીતાણા9011200
વેરાવળ11051205
વિસાવદર11751205
બાબરા11681212
હારીજ11301192
હિંમતનગર11601235
રાધનપુર11001190
ખંભાત8501211
મોડાસા11501861
વડાલી10001100
કડી10121013
બાવળા10251040
વીસનગર9801180
દાહોદ11751180
સમી11451165
ચણા Chana Price 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment