એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 03-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 03-04-2024):

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1057થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1068થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1129થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1168 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 03-04-2024):

તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10801145
ગોંડલ951171
જુનાગઢ10001132
જામનગર10501120
કાલાવડ10571114
સાવરકુંડલા10501120
જામજોધપુર10501136
જેતપુર10501101
ઉપલેટા11001159
વિસાવદર10351151
ધોરાજી10811131
મહુવા10881094
અમરેલી10401130
કોડીનાર10001133
તળાજા10001132
હળવદ11001155
ભાવનગર10501145
જસદણ9001130
બોટાદ10501086
વાંકાનેર10681069
મોરબી923924
ભચાઉ11311157
અંજાર10501174
ભુજ11351146
રાજુલા10001084
લાલપુર10301086
દશાડાપાટડી11401145
ગઢડા10501106
ધ્રોલ10201107
માંડલ11251151
ડિસા11401181
ભાભર11501185
પાટણ11291194
ધાનેરા11251168
મહેસાણા10701175
વિજાપુર10801185
હારીજ11311190
માણસા11001177
ગોજારીયા11501172
વિસનગર11111177
પાલનપુર11211180
તલોદ11281172
થરા11601191
દહેગામ11201160
ભીલડી11501171
દીયોદર11501186
વડાલી11201192
કલોલ11401171
સિધ્ધપુર11211181
હિંમતનગર11401170
કુકરવાડા11001181
મોડાસા11451163
ધનસૂરા11401156
ઇડર11501171
પાથાવાડ11401170
બેચરાજી11551170
વડગામ11501164
ખેડબ્રહ્મા11511166
કપડવંજ10801120
વીરમગામ11051135
થરાદ11301176
રાસળ11301150
બાવળા11181158
સાણંદ11271145
રાધનપુર11401171
આંબલિયાસણ11201156
સતલાસણા11401159
ઇકબાલગઢ11601169
શિહોરી11621190
ઉનાવા11001185
લાખાણી11411171
સમી11401167
વારાહી11501166
ચાણસ્મા11181172
દાહોદ11001120
એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 03-04-2024):
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 03-04-2024 ના એરંડાના ભાવ”

Leave a Comment