તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 03-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીન ના ભાવ Turmeric And Soybeans Price 02-04-2024:

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1621થી રૂ. 1622 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1883 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1766થી રૂ. 1976 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1926 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1976 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 1602 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1655થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1980 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 2070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1695 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1720થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 862થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 842 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 918 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 814થી રૂ. 843 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 884 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 920થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 03-04-2024):

તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર તુવેર ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ13402091
જુનાગઢ18002201
ભાવનગર16211622
ગોંડલ10002081
ઉપલેટા17001883
ધોરાજી17661976
વિસાવદર16001926
તળાજા15001501
જસદણ13001985
જામનગર15002020
જેતપુર11501976
રાજુલા16011602
મહુવા8001911
જામજોધપુર17002141
અમરેલી10401940
વાંકાનેર16551800
સાવરકુંડલા15512050
ધ્રોલ17001980
માંડલ19012070
ભેંસાણ17502080
વડાલી15001695
કલોલ14701471
બેચરાજી17001701
સાણંદ16001900
દાહોદ17201760

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 03-04-2024):

તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર સોયાબીન ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ862892
વિસાવદર800842
જસદણ751839
ભાવનગર825826
જામજોધપુર800861
સાવરકુંડલા800840
જેતપુર830866
કોડીનાર800918
ધોરાજી831861
જુનાગઢ825901
ભેંસાણ700820
વેરાવળ805885
મહુવા814843
મોડાસા845884
દાહોદ920930
તુવેર અને સોયાબીન ના ભાવ Turmeric And Soybeans Price 03-04-2024:
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 03-04-2024 ના ભાવ”

Leave a Comment