એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (03-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 03-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 636થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1004 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1056 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1062 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 690થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1039 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1048 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1027થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1042 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 992 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં ફરી થયો ઘટાડો; જાણો આજના (02-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 106થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ટિંટોઈ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9801074
ગોંડલ6361296
જુનાગઢ10001004
જામનગર10001090
કાલાવડ9251056
સાવરકુંડલા10001051
જામજોધપુર10001081
જેતપુર10111061
ઉપલેટા10001062
વિસાવદર10151051
ધોરાજી10511061
મહુવા10001080
અમરેલી10001058
કોડીનાર9501066
તળાજા10101060
હળવદ10401082
ભાવનગર9651070
જસદણ9001055
બોટાદ6901050
વાંકાનેર9901039
મોરબી9501048
ભેંસાણ9001050
ભચાઉ10711093
અંજાર10271105
રાજુલા10411042
લાલપુર9451015
દશાડાપાટડી10601065
ધ્રોલ900992
ડિસા10751105
ભાભર10801120
પાટણ10601109
ધાનેરા10601106
મહેસાણા10001093
વિજાપુર10701116
હારીજ10301103
માણસા10001102
ગોજારીયા10611094
કડી10651091
વિસનગર10411107
પાલનપુર10911108
તલોદ10651087
થરા10801125
દહેગામ10501084
ભીલડી10701092
દીયોદર1061100
વડાલી10901100
કલોલ10661096
સિધ્ધપુર10501114
હિંમતનગર10501095
કુકરવાડા10501105
મોડાસા10501065
ધનસૂરા10501070
ઇડર10751090
ટિંટોઈ10501095
પાથાવાડ14401060
બેચરાજી10701090
ખેડબ્રહ્મા10601080
કપડવંજ10401060
વીરમગામ10781096
થરાદ10751112
રાસળ10601080
સતલાસણા10671080
શિહોરી10701100
ઉનાવા10501113
દાહોદ10701090
એરંડા Eranda Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment