તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (03-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 03-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1890થી રૂ. 2320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2274 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1341થી રૂ. 2083 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1775થી રૂ. 2181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1830થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2211 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1931થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1875થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2063થી રૂ. 2064 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 03-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (02-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 833 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 848 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 765થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18902320
જુનાગઢ18002274
ભાવનગર13412083
ગોંડલ12112271
વિસાવદર17752181
તળાજા18301915
બોટાદ12002100
જામનગર16002225
જેતપુર15502211
રાજુલા17011900
મહુવા19312200
જામજોધપુર19012341
અમરેલી15502050
સાવરકુંડલા18752170
લાલપુર14801900
ભેંસાણ13002020
બેચરાજી1500190
સાણંદ20632064
દાહોદ18601900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ831875
પોરબંદર844845
જસદણ770840
જામજોધપુર800866
રાજુલા810841
ધોરાજી856866
જુનાગઢ800890
ભેંસાણ700833
વેરાવળ801848
મહુવા765836
દાહોદ840900
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment