એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (06-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 06-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1052 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 854થી રૂ. 1062 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 962થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 963થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1014 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 2046થી રૂ. 2218 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1072થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 883થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1079થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1084થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1082થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (04-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1077થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1074થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ટિંટોઈ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 06-05-2024):

તા. 04-05-2024, શનિવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9801094
ગોંડલ8001106
જુનાગઢ10001077
જામનગર10001081
કાલાવડ10201052
સાવરકુંડલા10001050
જામજોધપુર9701071
જેતપુર9501066
વિસાવદર10051041
ધોરાજી10411061
મહુવા8541062
અમરેલી9621060
કોડીનાર10001001
હળવદ10501103
ભાવનગર9631081
જસદણ9001055
બોટાદ8001020
વાંકાનેર10001014
મોરબી9501066
ભચાઉ10701098
અંજાર20462218
ભુજ10721087
લાલપુર883945
દશાડાપાટડી10651070
ધ્રોલ8201031
ભાભર10901112
પાટણ10501123
ધાનેરા10801118
મહેસાણા10601111
વિજાપુર10791135
હારીજ10701115
માણસા10801111
ગોજારીયા10841105
કડી10821106
વિસનગર10501119
પાલનપુર11001118
તલોદ10771114
થરા10801115
દહેગામ10741086
ભીલડી10801108
દીયોદર10901110
વડાલી10901118
કલોલ10601103
સિધ્ધપુર10701120
હિંમતનગર10801115
કુકરવાડા10401110
મોડાસા10501090
ધનસૂરા10601090
ઇડર10851107
ટિંટોઈ10601088
પાથાવાડ10801100
બેચરાજી10801100
વડગામ10951111
ખેડબ્રહ્મા10801290
કપડવંજ10801090
વીરમગામ10821101
બાવળા10601102
આંબલિયાસણ10591076
ઇકબાલગઢ10921105
શિહોરી10801115
ઉનાવા10701121
લાખાણી10811115
પ્રાંતિજ10601080
સમી10901105
ચાણસ્મા10321093
દાહોદ10501070
એરંડા Eranda Price 06-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment