તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (06-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 06-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1885થી રૂ. 2311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2302 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1681થી રૂ. 2166 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1573 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1560થી રૂ. 1848 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1565થી રૂ. 1566 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 06-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 814થી રૂ. 815 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (04-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 859 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 836થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 912 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 889 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 932 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 06-05-2024):

તા. 04-05-2024, શનિવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18852311
જુનાગઢ19002302
ભાવનગર18802000
ગોંડલ10012291
ઉપલેટા16501700
ધોરાજી16812166
વિસાવદર17502146
તળાજા12001573
બોટાદ12002100
જસદણ13002151
જેતપુર17002210
રાજુલા20002001
મહુવા15601848
અમરેલી11301800
વાંકાનેર15651566
ધ્રોલ18401930
ભેંસાણ13502100
કડી13502091
બેચરાજી17001900
દાહોદ18601900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 06-05-2024):

તા. 04-05-2024, શનિવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ840889
પોરબંદર814815
ગોંડલ821886
જસદણ800845
ભાવનગર860861
જામજોધપુર800876
જામનગર600855
મોરબી651859
ધોરાજી836841
જુનાગઢ830912
ભેંસાણ350351
ઇડર850889
દાહોદ910932
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 06-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment