એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (22-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 22-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 942થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1017થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1024થી રૂ. 1056 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 995થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (20-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1098થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 942થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 22-04-2024):

તા. 20-04-2024, શનિવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10251095
ગોંડલ8001121
જુનાગઢ9701087
જામનગર10001071
કાલાવડ9001089
સાવરકુંડલા10201085
જામજોધપુર10101116
જેતપુર10251100
ઉપલેટા10501114
વિસાવદર10251091
ધોરાજી10761086
મહુવા9421070
પોરબંદર10401041
અમરેલી10251090
તળાજા7401100
હળવદ10711109
ભાવનગર10171082
જસદણ9001080
બોટાદ6501050
વાંકાનેર10241056
મોરબી10661090
ભચાઉ11001121
અંજાર10501150
ભુજ11031114
રાજુલા9501000
લાલપુર9951031
દશાડાપાટડી10951100
ગઢડા9001030
ધ્રોલ9601031
ડિસા11111143
ભાભર11011142
પાટણ11001155
ધાનેરા11001140
મહેસાણા10861133
વિજાપુર11001149
હારીજ11111148
માણસા11111150
કડી11151135
વિસનગર10801148
પાલનપુર11111150
તલોદ10981122
રાજકોટ10251095
ગોંડલ8001121
જુનાગઢ9701087
જામનગર10001071
કાલાવડ9001089
સાવરકુંડલા10201085
જામજોધપુર10101116
જેતપુર10251100
ઉપલેટા10501114
વિસાવદર10251091
ધોરાજી10761086
મહુવા9421070
પોરબંદર10401041
અમરેલી10251090
તળાજા7401100
હળવદ10711109
ભાવનગર10171082
જસદણ9001080
બોટાદ6501050
વાંકાનેર10241056
મોરબી10661090
ભચાઉ11001121
અંજાર10501150
ભુજ11031114
રાજુલા9501000
લાલપુર9951031
દશાડાપાટડી10951100
ગઢડા9001030
ધ્રોલ9601031
ડિસા11111143
ભાભર11011142
પાટણ11001155
ધાનેરા11001140
મહેસાણા10861133
વિજાપુર11001149
હારીજ11111148
માણસા11111150
કડી11151135
વિસનગર10801148
પાલનપુર11111150
તલોદ10981122
એરંડા Eranda Price 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment