એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (20-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 20-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 741થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 839થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1079 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1013થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1093થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1002થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (19-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1117થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 20-04-2024):

તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10201109
ગોંડલ7411111
જુનાગઢ9001080
જામનગર10001072
કાલાવડ9001075
સાવરકુંડલા10001085
જામજોધપુર10251096
જેતપુર10361096
ઉપલેટા10551105
વિસાવદર10051071
ધોરાજી10711111
મહુવા9801069
અમરેલી9451087
કોડીનાર10601096
તળાજા8391109
ભાવનગર10111090
જસદણ9001079
બોટાદ10131148
વાંકાનેર9251050
મોરબી10451075
ભેંસાણ10001050
ભચાઉ10931118
અંજાર10501141
ભુજ11001110
રાજુલા9001051
લાલપુર10021030
દશાડાપાટડી10911100
ધ્રોલ9601040
માંડલ10801095
ડિસા11031134
પાટણ10801138
ધાનેરા11001133
મહેસાણા10611121
વિજાપુર10901143
હારીજ11001137
માણસા11001141
ગોજારીયા11001120
કડી10881111
વિસનગર10801136
પાલનપુર11151142
તલોદ10801121
થરા11171147
દહેગામ10951116
દીયોદર10501135
વડાલી10951148
કલોલ10751113
સિધ્ધપુર10701151
હિંમતનગર10701113
કુકરવાડા10411125
ધનસૂરા10801110
ઇડર10901123
પાથાવાડ10801130
બેચરાજી11001124
વડગામ11201135
ખેડબ્રહ્મા11001110
કપડવંજ10601090
વીરમગામ10921108
થરાદ10901153
રાસળ11001130
બાવળા10921127
સાણંદ10711090
રાધનપુર11051135
આંબલિયાસણ10701100
સતલાસણા11001114
ઇકબાલગઢ11151126
શિહોરી11251150
ઉનાવા10711141
લાખાણી11201141
પ્રાંતિજ11001125
સમી10001107
વારાહી11001131
ચાણસમા10401116
જેતલપુર10611062
દાહોદ10701080
એરંડા Eranda Price 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment