આજે ઘઉંના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના (13-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 10-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 488થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 433થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 389થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 494થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 432થી રૂ. 489 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 477 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 448થી રૂ. 660 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 10-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 688 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (11-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 389થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 352થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 395થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 523 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 507 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 470થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 485 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 13-05-2024):

તા. 10-05-2024, શનિવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ480530
ગોંડલ460622
અમરેલી435563
જામનગર350543
સાવરકુંડલા460536
જેતપુર431531
જસદણ400580
પોરબંદર488510
વિસાવદર433535
મહુવા389680
વાંકાનેર440585
જુનાગઢ400560
ભાવનગર494550
મોરબી13501530
પાલીતાણા432489
હળવદ450556
ધોરાજી461516
બાબરા490540
ધારી490516
લાલપુર400440
ધ્રોલ360477
ઇડર480563
હારીજ430650
ડિસા448660
વિસનગર450581
માણસા420543
મોડાસા470590
કડી490601
પાલનપુર450608
મહેસાણા421551
હિંમતનગર480570
વિજાપુર470600
કુકરવાડા425558
ધાનેરા500551
ધનસૂરા450500
સિધ્ધપુર470662
તલોદ470625
ગોજારીયા500515
વડાલી400550
કલોલ475561
પાથાવાડ392502
કપડવંજ440480
વીરમગામ400566
આંબલિયાસણ373585
સતલાસણા470541
ઇકબાલગઢ460520
પ્રાંતિજ460520
સલાલ450500
દાહોદ485489

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 13-05-2024):

તા. 10-05-2024, શનિવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ481610
અમરેલી460688
જેતપુર495551
મહુવા389680
ગોંડલ450621
કોડીનાર352553
પોરબંદર395475
કાલાવડ440523
જુનાગઢ460505
સાવરકુંડલા470551
તળાજા350536
દહેગામ478507
જસદણ400600
વાંકાનેર450591
વિસાવદર470510
કપડવંજ7002000
બાવળા450485
દાહોદ510540
ઘઉં Ghau Price 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment