ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 06-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 06-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 2801થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 4826 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 6901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 281 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1181થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 3251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2681 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 771થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 1741 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011556
ઘઉં લોકવન450656
ઘઉં ટુકડા460651
સિંગ ફાડીયા8001621
એરંડા / એરંડી7501166
તલ લાલ28012801
જીરૂ33014826
ક્લંજી12003521
વરીયાળી8511431
મરચા સૂકા પટ્ટો5016901
ડુંગળી લાલ81281
અડદ10711911
તુવેર10012251
રાયડો831941
રાય11811181
મેથી6761181
કાંગ6011171
સુરજમુખી426761
મરચા6013251
સફેદ ચણા11512081
તલ – તલી20002681
ડુંગળી સફેદ210250
બાજરો381401
જુવાર411871
મકાઇ511511
મગ20512051
ચણા10011156
વાલ4911701
વાલ પાપડી5011661
સોયાબીન771901
ગોગળી8611161
વટાણા5511741
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 06-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment