જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 20-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1506 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1720થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 519 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 786 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501256
કપાસ13001506
જીરૂ37004,211
એરંડા10101116
તુવેર17202381
તલ18802491
ધાણા10001631
ધાણી13001791
ઘઉં400519
મગ12001880
ચણા10501221
કાબુલી ચણા15002051
જુવાર500786
રાયડો8501001
વાલ10001731
મેથી9001071
સોયાબીન800886
સુવા7001096
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment