મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 20-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1484 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3855થી રૂ. 4215 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 434થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 904થી રૂ. 1169 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1260થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 978 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001484
ઘઉં450606
જીરૂ38554,215
બાજરો434440
જુવાર464500
ચણા9701220
એરંડા10661090
વરિયાળી9041169
ધાણા13001321
મેથી9001157
રાઈ12601260
સુવા9001150
રાયડો920978
ચણા સફેદ18252101
મોરબી Morbi Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment