જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 27-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1516 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1681 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1046 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13001516
જીરૂ38004,361
એરંડા10201096
તુવેર19002381
તલ20002421
ધાણા10011551
ધાણી13511681
ઘઉં410506
મગ13001891
ચણા10201221
કાબુલી ચણા13001931
અડદ12001441
જુવાર400506
ગુવાર500700
રાયડો900970
મેથી9001046
ઈસબગુલ15002021
સોયાબીન800876
વરિયાળી10001166
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment