જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 27-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 549 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 2975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 4590 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2245થી રૂ. 3520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 245 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001525
બાજરો415460
ઘઉં435549
તુવેર16002245
વાલ12001580
મેથી9001150
ચણા11001255
ચણા સફેદ17002000
મગફળી જીણી10501130
મગફળી જાડી10001200
એરંડા10001111
રાયડો800991
રાઈ10001280
લસણ10852975
જીરૂ2,7004,590
અજમો22453520
ધાણા10001510
ડુંગળી સૂકી40245
ઈસબગુલ21502400
સોયાબીન700860
વટાણા10001400
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment