જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 06-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 06-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1345 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4635 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 275 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1610 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10001590
બાજરો350545
ઘઉં440532
અડદ9001855
તુવેર16002120
વાલ9001600
મેથી7001275
ચણા10001129
ચણા સફેદ14002050
મગફળી જીણી10001210
મગફળી જાડી10001250
એરંડા10501126
રાયડો800960
રાઈ10001345
લસણ7303000
જીરૂ4,0004,635
અજમો22003425
ધાણા11001680
ધાણી14002000
ડુંગળી સૂકી50275
ઈસબગુલ12001700
સોયાબીન800875
વટાણા12001610
કલોંજી7003350
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 06-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment