અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 06-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 06-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1032થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1052થી રૂ. 1270 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1559 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 3700 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 790થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 655 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 896થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1073થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 2025 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3670થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1870 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2050થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1039 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10321530
શિંગ મઠડી10711210
શિંગ મોટી10521270
શિંગ ફાડા14001559
તલ સફેદ22002700
તલ કાશ્મીરી37003700
બાજરો400450
જુવાર790790
ઘઉં ટુકડા411655
ઘઉં લોકવન415551
ચણા8961131
ચણા દેશી10731310
તુવેર10252025
એરંડા10501121
જીરું3,6705,000
રાયડો740885
રાઈ9451180
ધાણા11301870
ધાણી13002090
અજમા20502500
મેથી9701039
સોયાબીન820881
મરચા લાંબા7305750
વરીયાળી18251900
સુવા11001100
અમરેલી Amreli Apmc Rate 06-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment