જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-02-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jamnagar Apmc Rate 21-03-2024:

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 21-03-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4860 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 3245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate 21-03-2024):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
બાજરો300470
તુવેર15002010
વાલ10001500
મેથી10001180
મકાઇ300340
મગફળી જીણી9501215
મગફળી જાડી9001230
એરંડા11001142
રાયડો900971
રાઈ12001340
લસણ9052030
જીરૂ3,0004,860
અજમો23504300
ધાણા10001550
ધાણી14002350
મરચા સૂકા6003245
સોયાબીન800870
વટાણા700960
Jamnagar Apmc Rate 21-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment