જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-03-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jamjodhpur Apmc Rate 21-03-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 21-03-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1321થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4771 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 2111 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 499 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 251થી રૂ. 351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2601થી રૂ. 3471 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate 21-03-2024):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001241
મગફળી જાડી9501276
કપાસ13211571
જીરૂ42004,771
એરંડા11001161
તુવેર15512111
તલ20012401
ધાણા10001750
ધાણી14002391
ઘઉં400499
બાજરો251351
ચણા10001116
કાબુલી ચણા11002041
અડદ11011411
જુવાર401501
રાયડો801856
વાલ9011101
મેથી8011191
સોયાબીન820866
કલંજી26013471
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment