જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 09-05-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 09-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 388થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. ૯૧૧થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગ ફાડિયાના બજાર ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2735 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1688 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1355 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગમ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501520
ઘઉં ટુકડા411644
ઘઉં388565
બાજરો350511
જુવાર300755
રાય૯૧૧1300
મગ10501851
ચણા11511220
વાલ10001600
અડદ16501650
ચોળા8002200
તુવેર15502100
મેથી5501010
મગફળી જાડી10001280
સીંગદાણા14001650
સીંગફાડા14701470
સીંગ ફાડિયા14701470
એરંડા9501055
તલ કાળા28002800
તલ સફેદ15002735
જીરૂ40005200
ધાણા10001500
મરચા સુકા10501400
વરીયાળી10001688
સુવાદાણા10001355
લસણ20002000
સોયાબીન800865
કાંગ800800
ગમ ગુવાર451451
જસદણ Jasdan Apmc Rate 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment