જીરૂના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 02-04-2024 ના જીરુંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ ના ભાવ Jiru Price 02-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01-04-2024, સોમવારના રોજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4005થી રૂ. 4280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3675થી રૂ. 4805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3490થી રૂ. 4486 સુધીના બોલાયા હતા.”

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3352થી રૂ. 4910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4105થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4830 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4201 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3905થી રૂ. 4675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4315 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4621થી રૂ. 4751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3425થી રૂ. 4475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4070 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3680થી રૂ. 4650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3240થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4465 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4101થી રૂ. 4615 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4455 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5071 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના અડદના ભાવ

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3040થી રૂ. 5011 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4110થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા.

વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 5151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 02-04-2024):

તા. 01-04-2024, સોમવારના બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
જેતપુર40054280
બોટાદ36754805
વાંકાનેર34904486
અમરેલી33524910
જસદણ40004600
કાલાવડ41054600
મહુવા30004830
સાવરકુંડલા30004500
તળાજા42004201
મોરબી40004550
બાબરા39054675
ઉપલેટા40004315
ધોરાજી46214751
પોરબંદર34254475
ભાવનગર30004070
ભેંસાણ30004480
દશાડાપાટડી36804650
લાલપુર32404350
ધ્રોલ33004465
ભચાઉ35004500
હળવદ41014615
હારીજ38004600
પાટણ36004455
થરા35005071
રાધનપુર30405011
ભાભર36004900
સાણંદ41104200
વાવ20005151
સમી38004600
જીરૂ ના ભાવ Jiru Price 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment