મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના મહુવાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મહુવા માર્કેટના ભાવ Mahuva Apmc Rate 02-04-2024

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ શંકરના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 929 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 603 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 325થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1440થી રૂ. 1646 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 814થી રૂ. 843 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1286 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા નં.3ના બજાર ભાવ રૂ. 972થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2270થી રૂ. 2455 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ પુરબીયાના બજાર ભાવ રૂ. 2975થી રૂ. 2975 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5145 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 125થી રૂ. 366 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 245થી રૂ. 312 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નાળિયેર (100 નંગ)ના બજાર ભાવ રૂ. 306થી રૂ. 1728 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva Apmc Rate):

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ શંકર9001501
એરંડા10881094
જુવાર300929
બાજરી380603
ઘઉં ટુકડા452750
મકાઈ325550
અડદ14401646
ધાણા10401760
સોયાબીન814843
ચણા દેશી12001286
ચણા નં.39721100
તલ22702455
તલ પુરબીયા29752975
તુવેર8001911
જીરૂ4,8005,145
ડુંગળી125366
ડુંગળી સફેદ245312
નાળિયેર (100 નંગ)3061728
મહુવા માર્કેટના ભાવ Mahuva Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment