જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (05-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 05-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-06-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 5701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5350 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5705 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5376 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 5395 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4851થી રૂ. 5641 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5605 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5552 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5109 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 5550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4475થી રૂ. 5445 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5051થી રૂ. 5626 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4950થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5335 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5101થી રૂ. 5765 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5251થી રૂ. 5756 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5740 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4986થી રૂ. 5366 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5760 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (01-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 05-06-2024):

તા. 04-06-2024, મંગળવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ44005610
ગોંડલ40015701
જેતપુર42005350
બોટાદ42005705
વાંકાનેર48005376
અમરેલી18005395
જસદણ45005600
જામજોધપુર48515641
જામનગર35005605
મહુવા20004200
જુનાગઢ45005552
સાવરકુંડલા38005500
તળાજા40005109
મોરબી47505550
બાબરા44755445
ઉપલેટા50005630
પોરબંદર47005450
ભાવનગર50515626
વિસાવદર40004700
ભેંસાણ40005280
દશાડાપાટડી49505600
લાલપુર41004500
ધ્રોલ41005335
માંડલ51015765
હળવદ52515756
ઉંઝા40006250
હારીજ51005740
પાટણ45005425
ધાનેરા49865366
થરા46505760
બેચરાજી34005200
કપડવંજ40006000
સમી51005600
જીરૂ Jiru Price 05-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment