તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (05-06-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 05-06-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-06-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 3050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2712 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2391થી રૂ. 3050 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2211થી રૂ. 2721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2695 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2170થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2385થી રૂ. 2871 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2687 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2738 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2490થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2661 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2171થી રૂ. 2631 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 2465 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2671 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2430થી રૂ. 2706 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 230થી રૂ. 2669 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2465 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2280થી રૂ. 2565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2005થી રૂ. 2475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2347થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 05-06-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-06-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2920થી રૂ. 3205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2275થી રૂ. 3255 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (03-06-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2831થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2911થી રૂ. 3215 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2737થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3333 સુધીના બોલાયા હતા. વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2754થી રૂ. 3076 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 05-06-2024):

તા. 04-06-2024, મંગળવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23502660
અમરેલી14503050
બોટાદ22002700
સાવરકુંડલા24002712
જામનગર24002660
ભાવનગર23913050
જામજોધપુર22112721
કાલાવડ24502600
વાંકાનેર20002695
જેતપુર21702701
જસદણ15002530
વિસાવદર23852871
મહુવા15002795
જુનાગઢ24002687
મોરબી21002738
માણાવદર24002600
બાબરા24902650
કોડીનાર22002661
ધોરાજી21712631
પોરબંદર23402465
ઉપલેટા22002500
ભેંસાણ15002671
તળાજા24302706
ભચાઉ22012501
પાલીતાણા2302669
દશાડાપાટડી20002580
ગઢડા23002465
ધ્રોલ22802565
ભુજ20052475
લાલપુર23472500
ઇડર15801955
ઉંઝા20513005
વિસનગર22002201
કડી23512660
કપડવંજ20002400
વીરમગામ20912490
બાવળા24252480
દાહોદ22002520

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 05-06-2024):

તા. 04-06-2024, મંગળવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29203205
અમરેલી22753255
સાવરકુંડલા30003200
બોટાદ25003180
જુનાગઢ22003090
ઉપલેટા28003001
ધોરાજી28313001
જામજોધપુર24003031
તળાજા29113215
જસદણ20002800
ભાવનગર27372870
મહુવા10003333
વિસાવદર27543076
તલ Tal Price 05-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment