જીરૂના ભાવમાં રૂ. 200નો કડાકો; જાણો આજના (06-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 06-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3576થી રૂ. 4861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4450 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3775થી રૂ. 5010 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4825 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4151થી રૂ. 4831 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3325થી રૂ. 4830 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4025થી રૂ. 4745 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4860 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3910થી રૂ. 4950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4370થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4141થી રૂ. 4725 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4210 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4151થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4020થી રૂ. 4435 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3550થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4695 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 4840 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3711થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રૂ. 300નો વધારો; જાણો આજના (04-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4901 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 2901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4211થી રૂ. 4881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 5040 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 5353 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 5121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4645થી રૂ. 4646 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 06-05-2024):

તા. 04-05-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ41004900
ગોંડલ35764861
જેતપુર41504450
બોટાદ37755010
વાંકાનેર35004850
અમરેલી30004900
જસદણ40004825
જામજોધપુર41514831
જામનગર33254830
જુનાગઢ40254745
સાવરકુંડલા30004900
મોરબી42004860
બાબરા39104950
ઉપલેટા43704550
પોરબંદર32004700
ભાવનગર41414725
જામખંભાળિયા42004750
ભેંસાણ30004210
દશાડાપાટડી41514800
પાલીતાણા40204435
લાલપુર35503900
ધ્રોલ36004695
હળવદ42504840
ઉંઝા37116000
હારીજ41004931
પાટણ45004700
ધાનેરા36504901
મહેસાણા29002901
થરા42114881
રાધનપુર32005040
દીયોદર26004700
ભાભર37505353
બેચરાજી40004300
વાવ18605121
સમી43004900
લાખાણી46454646
જીરૂ Jiru Price 06-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment