જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (08-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 08-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 5021 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4625 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5045 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2590થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4370થી રૂ. 4675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4935 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3370થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3630થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4675 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4405 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5051 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3620થી રૂ. 4740 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4201થી રૂ. 4971 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 4711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 4971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 6188 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રૂ. 200નો વધારો; જાણો આજના (06-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4310થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3451થી રૂ. 4912 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3390થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3001થી રૂ. 5110 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4356થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 08-05-2024):

તા. 06-05-2024, સોમવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ41005001
ગોંડલ35015021
જેતપુર38504625
બોટાદ38005045
વાંકાનેર40005000
અમરેલી25904700
જસદણ38005050
કાલાવડ43704675
જામનગર30504935
મહુવા33704300
સાવરકુંડલા35004900
મોરબી41504900
રાજુલા21003400
બાબરા36305200
ઉપલેટા42004500
પોરબંદર39004675
ભેંસાણ30004405
દશાડાપાટડી42005051
લાલપુર30004180
ધ્રોલ36204740
માંડલ42014971
ભચાઉ46004711
હળવદ46004971
ઉંઝા41006188
હારીજ43105000
પાટણ40504710
ધાનેરા34514912
થરા40005001
રાધનપુર33905290
દીયોદર30015110
સિધ્ધપુર10001715
વીરમગામ43564700
સમી44005000
જીરૂ Jiru Price 08-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment