જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના 10-04-2024 ના જીરુંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 10-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3451થી રૂ. 5101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4396 સુધીના બોલાયા હતા.”

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4561 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3135થી રૂ. 4235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4780 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4410થી રૂ. 5650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4520 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4210થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3880થી રૂ. 4275 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4051થી રૂ. 4346 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2775થી રૂ. 4476 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 3796 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4445 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3510થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3160થી રૂ. 4305 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4670 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3290થી રૂ. 4281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3811થી રૂ. 3812 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5130 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4915 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના 09-04-2024 ના જીરુંના ભાવ

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2858થી રૂ. 3892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4505 સુધીના બોલાયા હતા.

વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂ ના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 4701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4801 સુધીના બોલાયા હતા. લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 3501 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 10-04-2024):

તા. 09-04-2024, મંગળવારના બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ36504575
ગોંડલ34515101
જેતપુર40504396
બોટાદ37004500
વાંકાનેર35004555
અમરેલી39004500
જસદણ36004500
કાલાવડ38004530
જામજોધપુર36014561
જામનગર35004580
મહુવા31354235
જુનાગઢ35004780
સાવરકુંડલા24004750
તળાજા44105650
મોરબી41004520
બાબરા42104600
ઉપલેટા38804275
ધોરાજી40514346
પોરબંદર35004500
ભાવનગર27754476
વિસાવદર32003796
જામખંભાળિયા40004445
ભેંસાણ30004300
પાલીતાણા35104800
લાલપુર35003900
ધ્રોલ31604305
ભચાઉ38004550
હળવદ41004565
હારીજ30504670
પાટણ37504600
ધાનેરા32904281
મહેસાણા38113812
થરા38005130
રાધનપુર34005000
દીયોદર34004651
ભાભર40004915
બેચરાજી28583892
થરાદ40004850
વીરમગામ30004505
વાવ21004701
સમી40004411
વારાહી41004801
લાખાણી35003501
જીરૂ Jiru Price 10-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment