જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (10-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 10-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-06-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4450થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3351થી રૂ. 5621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5350 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5160થી રૂ. 5710 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 5390 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4790થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 5541 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 5585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 5401 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4530થી રૂ. 5610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5190થી રૂ. 5625 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4021થી રૂ. 5030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 5625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5640 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (05-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 5505 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4752થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5762 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5800થી રૂ. 5810 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5731 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5136થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 10-06-2024):

તા. 08-06-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ44505600
ગોંડલ33515621
જેતપુર43505350
બોટાદ51605710
વાંકાનેર50005650
અમરેલી27505390
જસદણ45005450
કાલાવડ47905375
જામજોધપુર45015541
જામનગર24005585
જુનાગઢ48005400
સાવરકુંડલા41005700
તળાજા50005001
મોરબી48505596
રાજુલા54005401
બાબરા45305610
ઉપલેટા45005535
પોરબંદર41005400
વિસાવદર46505150
જામખંભાળિયા52505450
દશાડાપાટડી51905625
લાલપુર40215030
હળવદ52005625
હારીજ50005640
પાટણ37505505
ધાનેરા47525290
થરા47005762
રાધનપુર58005810
દીયોદર48005500
ભાભર51005731
બેચરાજી40004860
કપડવંજ40006000
વીરમગામ51365375
જીરૂ Jiru Price 10-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment