જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 13-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 12-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 4526 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4360 સુધીના બોલાયા હતા.”

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3540થી રૂ. 4370 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4375 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3651થી રૂ. 4421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4390 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4670થી રૂ. 5076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3990થી રૂ. 4410 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3930થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4311 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 3855 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3625થી રૂ. 3901 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4325થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4385 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3901થી રૂ. 4515 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4125થી રૂ. 4420 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4465 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3490થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2851થી રૂ. 4360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4666 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના જીરુંના બજાર ભાવ

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4410થી રૂ. 4411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4295 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4562 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3551થી રૂ. 3552 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 13-04-2024):

તા. 12-04-2024, શુક્રવારના બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ36004574
ગોંડલ35014526
જેતપુર40004360
બોટાદ35004400
અમરેલી35404370
જસદણ38004375
કાલાવડ40004360
જામજોધપુર36514421
જામનગર35004575
મહુવા35005000
જુનાગઢ38004390
સાવરકુંડલા30004600
તળાજા46705076
મોરબી40004350
રાજુલા30004000
બાબરા39904410
ઉપલેટા39304200
ધોરાજી30004311
પોરબંદર34004275
ભાવનગર33003855
વિસાવદર36253901
જામખંભાળિયા40504315
ભેંસાણ30004270
દશાડાપાટડી37004350
લાલપુર43254350
ધ્રોલ36004385
માંડલ39014515
ભચાઉ40004290
હળવદ41254420
હારીજ39004465
પાટણ34904400
ધાનેરા28514360
થરા35004900
રાધનપુર30504700
દીયોદર33004500
ભાભર40004666
બેચરાજી40014401
સાણંદ44104411
થરાદ35004800
વીરમગામ35004295
વાવ20004562
સમી40004550
વારાહી40004530
લાખાણી35513552
જીરૂ Jiru Price 13-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment