જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (15-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 15-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4405 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3675થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4365 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4285 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4381 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 4851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3890થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3440થી રૂ. 3166 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3325થી રૂ. 3731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3230થી રૂ. 4215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3901થી રૂ. 4324 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3350થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4415 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4100 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3150થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2720થી રૂ. 4401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4127થી રૂ. 4128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 3601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4651 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના જીરુંના બજાર ભાવ

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4265 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે  માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 15-04-2024):

તા. 13-04-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ35004405
ગોંડલ33004851
જેતપુર40004300
બોટાદ36754400
વાંકાનેર35004350
અમરેલી34004365
જસદણ35004370
કાલાવડ39004285
જામજોધપુર36504381
જામનગર25004430
જુનાગઢ38004290
સાવરકુંડલા31004600
તળાજા40005020
રાજુલા48004851
બાબરા38904200
ઉપલેટા35004000
પોરબંદર36004250
ભાવનગર34403166
વિસાવદર33253731
જામખંભાળિયા38004400
ભેંસાણ30004000
દશાડાપાટડી36004225
પાલીતાણા32304215
ધ્રોલ34004300
ભચાઉ40004351
હળવદ39014324
ઉંઝા33505450
હારીજ38504415
પાટણ32004300
ધાનેરા30004100
થરા31504850
રાધનપુર27204401
દીયોદર25004500
બેચરાજી41274128
સાણંદ36003601
થરાદ35004651
વીરમગામ32004265
વાવ20004371
સમી38004400
વારાહી40004501
જીરૂ Jiru Price 15-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment