જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (15-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 15-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14-05-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 5701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5281 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4650થી રૂ. 5540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4851થી રૂ. 5641 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3675થી રૂ. 5670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5595 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 4501 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4275થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (13-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2970થી રૂ. 4401 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5825 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5525 સુધીના બોલાયા હતા. ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5899 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 15-05-2024):

તા. 13-05-2024, મંગળવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ46505615
ગોંડલ33015701
જેતપુર40005281
બોટાદ48005715
વાંકાનેર48005830
અમરેલી23755290
જસદણ30005700
કાલાવડ46505540
જામજોધપુર48515641
જામનગર36755670
મહુવા42005000
જુનાગઢ51005595
સાવરકુંડલા35005600
મોરબી46005640
રાજુલા45004501
બાબરા45005450
પોરબંદર42755500
ભેંસાણ30005000
દશાડાપાટડી54005750
પાલીતાણા24004250
લાલપુર29704401
હળવદ51005825
ઉંઝા43006500
પાટણ45005525
ધાનેરા40005899
જીરૂ Jiru Price 15-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment