જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (21-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 21-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6292 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 6541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5350થી રૂ. 6050 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5700થી રૂ. 6351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 6430 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6401 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4865થી રૂ. 6180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5399થી રૂ. 6078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6032 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5800થી રૂ. 6650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4225થી રૂ. 6275 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5111થી રૂ. 5996 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6045 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5800થી રૂ. 6400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5851થી રૂ. 6600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 6605 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (20-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5501થી રૂ. 6701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5800થી રૂ. 6250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5900થી રૂ. 6350 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5750થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5300થી રૂ. 6150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5461થી રૂ. 9000 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4680થી રૂ. 5580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 6370 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 21-05-2024):

તા. 20-05-2024, સોમવારના  બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ50006292
ગોંડલ35016541
જેતપુર53506050
બોટાદ50006275
વાંકાનેર57006351
અમરેલી22006430
જસદણ50006150
કાલાવડ48006511
જામજોધપુર48006401
જામનગર48656180
મહુવા53996078
જુનાગઢ55006032
સાવરકુંડલા58006650
મોરબી47506300
બાબરા42256275
ઉપલેટા42004860
ધોરાજી51115996
પોરબંદર51006200
ભાવનગર55006045
જામખંભાળિયા58006400
ભેંસાણ40005900
દશાડાપાટડી58516600
પાલીતાણા43505920
ધ્રોલ46006605
માંડલ55016701
ભચાઉ58006250
હળવદ59006350
હારીજ57506500
પાટણ53006150
ધાનેરા54619000
થરા55006651
રાધનપુર44005200
દીયોદર40006300
બેચરાજી47005800
સાણંદ46805580
કપડવંજ48005500
થરાદ50006500
વાવ27006370
સમી55006500
જીરૂ Jiru Price 21-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment