જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (20-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 20-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 5321 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 5761 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 5621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2925થી રૂ. 5880 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5780થી રૂ. 5781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5200થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 5706 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3696થી રૂ. 5201 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4725થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5490 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4901થી રૂ. 5720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4670થી રૂ. 4965 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 5926 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5350થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5621 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (18-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 5811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5060થી રૂ. 5780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5261 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ46005800
ગોંડલ40005941
જેતપુર50015321
બોટાદ50005900
વાંકાનેર50005886
અમરેલી22005761
કાલાવડ46005600
જામજોધપુર45015621
જામનગર29255880
મહુવા57805781
જુનાગઢ52006001
સાવરકુંડલા40005800
મોરબી45505706
ઉપલેટા48505500
ધોરાજી36965201
પોરબંદર47255425
જામખંભાળિયા50005755
ભેંસાણ30005490
દશાડાપાટડી49015720
લાલપુર46704965
ધ્રોલ44005600
હળવદ52505926
હારીજ53506000
પાટણ48005621
ધાનેરા39005811
થરા50605780
ભાભર55006500
થરાદ48006350
વીરમગામ44005600
લાખાણી45005261
જીરૂ Jiru Price 20-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment