જીરૂના ભાવમાં તેજીને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (23-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 23-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 6074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 6241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5725 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3460થી રૂ. 6070 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4851થી રૂ. 5981 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4120થી રૂ. 6201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6280 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6306 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4415થી રૂ. 5975 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4696થી રૂ. 5851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5725 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5926થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5970 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5702થી રૂ. 6361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5560થી રૂ. 5561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4845થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (04-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5700થી રૂ. 6021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5700થી રૂ. 6182 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5350થી રૂ. 6240 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4771થી રૂ. 6142 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5353થી રૂ. 5781 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5840 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 23-05-2024):

તા. 22-05-2024, બુધવારના બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ49006074
ગોંડલ35006241
જેતપુર48505725
બોટાદ50006075
વાંકાનેર50006060
અમરેલી20006000
જસદણ50006000
કાલાવડ34606070
જામજોધપુર48515981
જામનગર29006200
મહુવા41206201
જુનાગઢ55006280
સાવરકુંડલા55006306
મોરબી52506200
બાબરા44155975
ઉપલેટા42005200
ધોરાજી46965851
પોરબંદર41005725
ભાવનગર59266300
જામખંભાળિયા55006160
ભેંસાણ38005970
દશાડાપાટડી57026361
લાલપુર55605561
ધ્રોલ48456200
ભચાઉ57006021
હળવદ57006182
હારીજ53506240
પાટણ35016500
ધાનેરા47716142
થરા48006200
દીયોદર54006200
ભાભર50005611
બેચરાજી53535781
કપડવંજ48005500
થરાદ50006500
વીરમગામ48005840
જીરૂ Jiru Price 23-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment