તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 23-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 3025 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2985 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2639થી રૂ. 3339 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2761 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2795 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2480થી રૂ. 2777 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1940થી રૂ. 2746 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2828 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2384થી રૂ. 3096 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2576 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2611થી રૂ. 2804 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2415થી રૂ. 2705 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2762 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2280થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2390 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1154થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2658 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2520થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2305થી રૂ. 2585 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 23-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-05-2024, બુધવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2070થી રૂ. 3305 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2840થી રૂ. 3230 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (22-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2891થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 3088 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2916 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3349 સુધીના બોલાયા હતા. વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2742થી રૂ. 3256 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 23-05-2024):

તા. 22-05-2024, બુધવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ26002760
અમરેલી14503025
બોટાદ22502985
સાવરકુંડલા26003081
જામનગર12002790
ભાવનગર26393339
જામજોધપુર23502761
કાલાવડ25502795
વાંકાનેર24802777
જેતપુર19402746
જસદણ18002828
વિસાવદર23843096
મહુવા11001271
જુનાગઢ23002800
મોરબી26002576
રાજુલા26112804
માણાવદર24002700
બાબરા24152705
કોડીનાર22002730
પોરબંદર25002760
હળવદ22002762
ઉપલેટા22802700
ભેંસાણ20002390
તળાજા11542900
જામખંભાળિયા24502658
પાલીતાણા25202850
દશાડાપાટડી23502550
ધ્રોલ22002605
કડી23052585
કપડવંજ48005500
વીરમગામ25812682
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 23-05-2024):

તા. 22-05-2024, બુધવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
અમરેલી20703305
સાવરકુંડલા28003300
બોટાદ28403230
રાજુલા28913001
જુનાગઢ26003088
તળાજા27002916
જસદણ22503100
ભાવનગર27003041
મહુવા25003349
વિસાવદર27423256
તલ Tal Price 23-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment