જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (24-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 24-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5954 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5671 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4240થી રૂ. 6035 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 5925 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 5950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4104થી રૂ. 5930 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 5995 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4950થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4110થી રૂ. 6600 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5796થી રૂ. 6121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5775 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4105થી રૂ. 6191 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4735થી રૂ. 5451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5960 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5600થી રૂ. 6160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5455થી રૂ. 5456 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5960 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5431થી રૂ. 6015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (23-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5450થી રૂ. 6040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1516 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 4770 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5391 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 24-05-2024):

તા. 23-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ48005954
ગોંડલ40006131
જેતપુર44005671
બોટાદ50006060
વાંકાનેર42406035
જસદણ4805925
કાલાવડ38005800
જામનગર37005950
મહુવા41045930
જુનાગઢ15005995
મોરબી49506000
બાબરા41106600
ધોરાજી57966121
પોરબંદર43005775
ભાવનગર41056191
વિસાવદર47355451
જામખંભાળિયા55005920
ભેંસાણ40005960
દશાડાપાટડી56006160
પાલીતાણા51006000
લાલપુર54555456
ધ્રોલ45005960
માંડલ54316015
હળવદ54006000
હારીજ54506040
પાટણ35005900
મોડાસા10011516
સાણંદ47004770
કપડવંજ48005500
વીરમગામ50005391
જીરૂ Jiru Price 24-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment