જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (25-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 25-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4246 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2765થી રૂ. 4335 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4346 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2860થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4261 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1905થી રૂ. 4440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3701થી રૂ. 4304 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2810થી રૂ. 3740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4301થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3965થી રૂ. 4225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 4141 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3392થી રૂ. 3741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3706 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3840થી રૂ. 4290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4431 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3560થી રૂ. 4135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 3950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3470થી રૂ. 4175 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4381 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3420થી રૂ. 6711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3950થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3911થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 3101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4952 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (24-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3150થી રૂ. 4723 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4561 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4681 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3451થી રૂ. 4220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4671 સુધીના બોલાયા હતા.

સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4612 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4146 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ36504390
ગોંડલ36014531
જેતપુર38504246
બોટાદ27654335
વાંકાનેર32004346
અમરેલી28604350
જસદણ38004325
કાલાવડ40004325
જામજોધપુર37504261
જામનગર19054440
મહુવા37004400
સાવરકુંડલા37014304
તળાજા28103740
મોરબી38504250
રાજુલા43014550
બાબરા39654225
ઉપલેટા35003900
ધોરાજી19014141
પોરબંદર32004175
ભાવનગર33923741
વિસાવદર34003706
જામખંભાળિયા38404290
ભેંસાણ30004251
દશાડાપાટડી38004431
પાલીતાણા35604135
લાલપુર39003950
ધ્રોલ34704175
માંડલ40014570
ભચાઉ40004165
હળવદ40014381
ઉંઝા34206711
હારીજ39504550
પાટણ40004300
ધાનેરા39114300
મહેસાણા31003101
થરા35004952
રાધનપુર31504723
દીયોદર39004510
ભાભર38004561
થરાદ38004681
વીરમગામ34514220
વાવ20004671
સમી38004300
વારાહી40004612
લાખાણી40004146
જીરૂ Jiru Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment