જીરૂના ભાવમાં તેજીને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (28-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 28-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 5776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 5941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5642 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5775 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5720 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 5730 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4850થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 5670 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5353થી રૂ. 5725 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4230થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5555 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5680થી રૂ. 5681 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 5665 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5375થી રૂ. 5740 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3705થી રૂ. 6104 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 5701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5150થી રૂ. 5830 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (27-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 6750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5100થી રૂ. 5725 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5880 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4081થી રૂ. 5451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5680 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4211થી રૂ. 5401 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 28-05-2024):

તા. 27-05-2024, સોમવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ45505776
ગોંડલ35015941
જેતપુર46005642
બોટાદ50005775
વાંકાનેર50005720
અમરેલી25005730
જસદણ45005550
કાલાવડ48505750
જામનગર36005670
જુનાગઢ50005400
સાવરકુંડલા50005800
મોરબી50005700
રાજુલા53535725
બાબરા42306000
ઉપલેટા50005555
પોરબંદર47005575
ભાવનગર56805681
જામખંભાળિયા54005665
ભેંસાણ42005780
દશાડાપાટડી53755740
પાલીતાણા37056160
માંડલ52505701
ભચાઉ55005800
હળવદ51505830
ઉંઝા44006750
હારીજ51005725
પાટણ50005880
ધાનેરા40815451
થરા49005851
બેચરાજી45005680
સાણંદ55005501
કપડવંજ48005500
થરાદ45006000
વીરમગામ42115401
જીરૂ Jiru Price 28-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment