જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (27-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 27-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 25-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5976 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3305થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 5691 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 5875 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4851થી રૂ. 5921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 5955 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4950થી રૂ. 5656 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5901 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5840થી રૂ. 5868 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5700થી રૂ. 5701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5785 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5751થી રૂ. 6091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4750થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5450થી રૂ. 5990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5385 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 5800 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5935 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5501થી રૂ. 6005 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (23-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 6680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5150થી રૂ. 5840 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5871 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5285થી રૂ. 5286 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5450થી રૂ. 6100 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6050 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 27-05-2024):

તા. 25-05-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ47005976
ગોંડલ33056001
જેતપુર41505691
બોટાદ50005965
અમરેલી18405800
જસદણ47505875
કાલાવડ47005750
જામજોધપુર48515921
જામનગર24005955
મહુવા49505656
જુનાગઢ55005880
સાવરકુંડલા41005901
મોરબી58405868
રાજુલા57005701
ઉપલેટા47005785
પોરબંદર45005750
ભાવનગર57516091
વિસાવદર47505500
જામખંભાળિયા54505990
ભેંસાણ40005385
લાલપુર34005800
ધ્રોલ43005935
ભચાઉ55005900
હળવદ55016005
ઉંઝા47006680
હારીજ51505840
પાટણ45005871
ધાનેરા43006000
મહેસાણા52855286
થરા54506100
બેચરાજી40005400
કપડવંજ48005500
થરાદ47006200
સમી55006050
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment