જીરૂના વાયદામાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (30-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 30-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3550થી રૂ. 4380 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4405 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4130 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3240થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3880થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 40012 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3925થી રૂ. 4375 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 3590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4005થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4635 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4201થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (29-04-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4486 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4276 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3625થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3320થી રૂ. 4730 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 3900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા.

સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4104 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ38004451
ગોંડલ30004471
જેતપુર35504380
બોટાદ30504405
અમરેલી25004290
કાલાવડ39004130
જામજોધપુર38504331
જામનગર20004470
સાવરકુંડલા32404300
મોરબી38804350
રાજુલા400040012
બાબરા39254375
ઉપલેટા35003590
પોરબંદર35004200
દશાડાપાટડી39004600
લાલપુર40054200
માંડલ40004635
ભચાઉ42014300
હળવદ40014486
હારીજ40004565
પાટણ37004276
ધાનેરા30004281
થરા36254750
રાધનપુર33204730
દીયોદર25004200
બેચરાજી36003900
થરાદ37504700
સમી40004500
વારાહી41004951
લાખાણી38504104
જીરૂ Jiru Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment