તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (૩૦-04-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 30-04-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2401થી રૂ. 2631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1965થી રૂ. 2715 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2630થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2019થી રૂ. 3042 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2010થી રૂ. 2471 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2215થી રૂ. 2451 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1940થી રૂ. 2691 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2060થી રૂ. 2448 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2476થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2351થી રૂ. 2511 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2140થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 30-04-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2952થી રૂ. 3249 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2795થી રૂ. 2990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2152 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (29-04-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2766થી રૂ. 2767 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2815થી રૂ. 2816 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3226 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23302600
ગોંડલ24012631
અમરેલી19652715
સાવરકુંડલા26302700
ભાવનગર20193042
જામજોધપુર20102471
જેતપુર22002900
જસદણ15002600
વિસાવદર22152451
મહુવા19402691
મોરબી20602448
રાજુલા24762700
માણાવદર25002850
કોડીનાર22002500
ધોરાજી23512511
ભેંસાણ20002550
તળાજા22002780
પાલીતાણા21402500
ડિસા17501751
કપડવંજ20002700

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29523249
અમરેલી27952990
ગોંડલ21512152
રાજુલા26002601
જસદણ20002900
ભાવનગર27662767
મહુવા28152816
વિસાવદર28003226
તલ Tal Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment