જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 30-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 809 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 762થી રૂ. 762 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1836થી રૂ. 1836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2364 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2525 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1464 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2240થી રૂ. 2439 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3790થી રૂ. 4375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 590થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં450546
ઘઉં ટુકડા450506
બાજરો385809
જુવાર762762
ચણા12001240
ચણા સફેદ12501700
અડદ18361836
તુવેર19002364
તુવેર જાપાન21002525
મગફળી જાડી10501330
સીંગફાડા13001464
એરંડા9501075
તલ22402439
જીરૂ3,7904,375
ધાણા11501480
સીંગદાણા જાડા19001900
સોયાબીન811880
રાઈ12301230
મેથી7001100
સુરજમુખી590675
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment