મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો 10-04-2024 ના મગફળીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 10-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1259 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1262 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 761થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1289થી રૂ. 1314 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1224 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 10-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1078થી રૂ. 1224 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1369 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 1286 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1239 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો 09-04-2024 ના મગફળીના ભાવ

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 808થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાિળયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1127થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 10-04-2024):

તા. 09-04-2024, મંગળવારના બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10911340
અમરેલી10101259
કોડીનાર11301262
સાવરકુંડલા8711231
જેતપુર7611266
પોરબંદર10101255
વિસાવદર10651351
ગોંડલ8011356
કાલાવડ9001245
જુનાગઢ10201310
જામજોધપુર9501246
ભાવનગર12891314
માણાવદર14001401
તળાજા9511301
હળવદ11001175
જામનગર10001240
ભેસાણ8001224
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 10-04-2024):

તા. 09-04-2024, મંગળવારના બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11001235
અમરેલી10781224
કોડીનાર12001369
સાવરકુંડલા8011255
જસદણ9501290
ગોંડલ8811286
કાલાવડ10501195
જુનાગઢ10001239
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા10001250
વાંકાનેર10701071
જેતપુર7511186
ભાવનગર10251181
રાજુલા8081115
મોરબી9001000
જામનગર10501225
ખંભાિળયા9001235
પાલીતાણા9051085
લાલપુર9551082
ધ્રોલ10601248
ડિસા11271128
મગફળી Magfali Price 10-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment