મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (16-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 16-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1348 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1326 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1093થી રૂ. 1334 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 16-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1237 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1369 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 942થી રૂ. 1269 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1286 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (15-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1163 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11101348
અમરેલી10001235
કોડીનાર11451271
સાવરકુંડલા9351230
જેતપુર9101251
પોરબંદર10001290
વિસાવદર10451321
મહુવા12401530
ગોંડલ8211326
કાલાવડ8201240
જુનાગઢ10501320
જામજોધપુર9501236
ભાવનગર10401041
માણાવદર13501351
તળાજા10931334
હળવદ10001090
જામનગર10001185
ભેસાણ8001110
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11301237
અમરેલી10001222
કોડીનાર11701369
સાવરકુંડલા8351171
જસદણ9501248
મહુવા9421269
ગોંડલ9011315
કાલાવડ9601190
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા10001225
ધોરાજી10011286
વાંકાનેર9701100
જેતપુર8211211
ભાવનગર13511361
રાજુલા8111100
મોરબી10401108
જામનગર10501165
બોટાદ9001120
ધારી11601310
ખંભાળિયા9001270
લાલપુર9351100
ધ્રોલ9401163
મગફળી Magfali Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment