ડુંગળીના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (16-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લાલ ડુંગળી Onion Price 16-04-2024

લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 70થી રૂ. 305 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 112થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 134થી રૂ. 321 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 91થી રૂ. 291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 110થી રૂ. 186 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમદાવાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (15-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડોદરા માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 160થી રૂ. 360 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ડુંગળી Onion Price 16-04-2024

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના રોજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 244 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 203થી રૂ. 274 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 236 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર લાલ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ70305
મહુવા112311
ભાવનગર134321
ગોંડલ91291
જેતપુર40251
વિસાવદર110186
અમરેલી100310
મોરબી100300
અમદાવાદ180300
દાહોદ40400
વડોદરા160360

સફેદ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 16-04-2024):

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર સફેદ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
ભાવનગર200244
મહુવા203274
ગોંડલ210236
ડુંગળી Onion Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment