મગફળીના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (26-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 26-04-2024

“જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1254 સુધીના બોલાયા હતા.”

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 720થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1152થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 26-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1092થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1147થી રૂ. 1319 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1406 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (25-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1402 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 26-04-2024):

તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11001310
અમરેલી10501206
કોડીનાર11201254
સાવરકુંડલા8441271
જેતપુર7201231
પોરબંદર9451200
વિસાવદર10551221
ગોંડલ8611366
કાલાવડ8501200
જુનાગઢ11001288
જામજોધપુર9501246
માણાવદર13701371
તળાજા11521201
જામનગર9501260
ભેસાણ9001180
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 26-04-2024):

તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11201245
અમરેલી10921207
કોડીનાર11471319
સાવરકુંડલા10001230
જસદણ10001250
ગોંડલ9111406
કાલાવડ9801275
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા9401211
ધોરાજી8311201
જેતપુર7251241
તળાજા14011402
રાજુલા9351182
જામનગર10001220
બાબરા11451165
ધારી9231112
ખંભાળિયા9001241
લાલપુર9001100
ધ્રોલ10351220
મગફળી Magfali Price 26-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment