તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (26-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 26-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2436 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2374 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1971થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1716થી રૂ. 2081 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1885થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2236 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 1865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1254થી રૂ. 2305 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1675થી રૂ. 2122 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1809 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1820થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 26-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 873 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (25-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 872 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 842 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 857થી રૂ. 858 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 818થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 897 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 26-04-2024):

તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18002436
જુનાગઢ19502374
ભાવનગર19711981
ગોંડલ10012331
ઉપલેટા19002090
ધોરાજી17162081
વિસાવદર18852251
તળાજા15001501
બોટાદ12002100
જસદણ14002250
જામનગર17502175
જેતપુર18502236
રાજુલા18501865
મહુવા12542305
જામજોધપુર18502391
અમરેલી11002170
વાંકાનેર10501900
સાવરકુંડલા16752122
લાલપુર13002120
ધ્રોલ17002170
ભેંસાણ18002100
વડાલી16001809
કડી15001900
બેચરાજી18202050
સાણંદ9901980
દાહોદ18601920

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 26-04-2024):

તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ851873
વિસાવદર835869
ગોંડલ800891
જસદણ810865
જામજોધપુર800886
ઉપલેટા800872
જેતપુર830891
કોડીનાર825890
જામનગર830865
મોરબી810842
રાજુલા844845
ધોરાજી801871
જુનાગઢ850905
અમરેલી740869
ભેંસાણ800860
વેરાવળ801890
વાંકાનેર857858
મહુવા818850
ઇડર830897
દાહોદ920930
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 26-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment