મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 05-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 05-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2120થી રૂ. 2576 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 533 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1106થી રૂ. 1376 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1024થી રૂ. 1234 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1233 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1717 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 903થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501590
ઘઉં415651
તલ21202576
મગફળી જીણી8001196
જીરૂ41504,620
બાજરો421533
અડદ11061376
ચણા8301126
એરંડા10801128
સુવાદાણા10241234
વરિયાળી12001233
ધાણા12251717
તુવેર20002026
મેથી9031015
રાયડો700975
રાય11001260
મોરબી Morbi Apmc Rate 05-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment