અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 05-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 05-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1558 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1613 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1530થી રૂ. 2799 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 410 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 402થી રૂ. 659 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 403થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1134થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2140 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1022થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 720થી રૂ. 3980 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

ઘઉં બંસીના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગમ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2510 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10251558
શિંગ મઠડી11501174
શિંગ મોટી9301281
શિંગ દાણા15001613
તલ સફેદ15302799
બાજરો365410
જુવાર450840
ઘઉં ટુકડા402659
ઘઉં લોકવન403596
ચણા9451124
ચણા દેશી11341330
તુવેર12002140
એરંડા10601110
જીરું3,7004,940
રાયડો860907
રાઈ10001222
ધાણા13001990
ધાણી13802300
અજમા13002400
મેથી10221180
મરચા લાંબા7203980
ઘઉં બંસી10701070
ગમ ગુવાર850850
સોયાબીન855882
વરીયાળી13002510
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment