મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 11-05-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2514થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 422થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1522 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1970થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1608થી રૂ. 1805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501530
ઘઉં461555
તલ25142850
મગફળી જીણી9501194
જીરૂ44005,200
બાજરો422450
અડદ10961280
ચણા10001196
એરંડા9501100
વરિયાળી8101360
ધાણા11001522
તુવેર21002100
ઈસબગુલ19702421
સુવા16081805
રાયડો830972
રાયડો830972
મોરબી Morbi Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment